Systemy Elaktroniki Drogowej ( ITS )

Posiadane doświadczenie jak również odpowiednio wyposażone zaplecze techniczne pozwalają nam w sposób profesjonalny realizować duże i wymagające integracji projekty z dziedziny ITS.

Realizujemy :

  • wyposażenie centrum sterowania (wyposażenie komputerowe wraz z oprogramowaniem systemowym i modułami komunikacyjnymi)
  • zdalne moduły pomiaru stanu nawierzchni wyposażone w:

- laserowy czujnik stanu nawierzchni drogi

- rejestrator danych z oprogramowaniem

- jednostę komunikacyjną GPRS z anteną

- zasilacz buforowy i baterię akumulatorów

  • dostawy i instalacja znaków zmiennej treści dla prezentacji warunków atmosferycznych i stanu nawierzchni drogi
  • projekty  pod klucz zapewniając wykonanie: map termicznych, projektów wykonawczych oraz realizację, uruchomienie serwis gwarancyjny i utrzymaniowy
Telefony dyżurne
Copyright © 2016 ZABERD S.A. All Rights Reserved.