Sygnalizacja świetlna

Sygnalizacja świetlna

Od wielu lat zajmujemy się budową nowoczesnych sygnalizacji świetlnych i modernizacją już istniejących. Posiadamy wieloletnie doświadczenie w zakresie prac elektrycznych, elementów sygnalizacji oraz urządzeń sterujących.

ZABERD oferuje kompleksową budowę nowoczesnych drogowych sygnalizacji świetlnych.

• budujemy nowoczesne sygnalizacje świetlne z akomodacyjnymi systemami sterowania ruchem w oparciu o nowoczesne sterowniki dwuprocesorowe;

• nasze projekty pozwalają wykorzystywać do mocowania sygnalizatorów zarówno ustawiane specjalnie do tego celu konstrukcje, jak i istniejące już elementy wsporcze, takie jak słupy, maszty oświetleniowe czy ściany budynków;

  • monitorujemy sygnalizacje w oparciu o komunikację radiową i GPRS;
  • stosujemy latarnie diodowe typu LED o dużej żywotności i małym poborze energii;
  • w przypadku montowania sygnalizatorów nad jezdnią instalujemy wysięgniki, przewieszki i konstrukcje bramowe;
  • realizujemy projekty wykorzystujące sygnalizacje świetlne stałoczasowe jedno i dwuprogramowe, acylkiczne, wzbudzane oraz tzw. sygnalizacje tymczasowe do sterowania ruchem na przebudowywanych odcinkach dróg i w przypadku realizacji projektów obejmujących organizację ruchu zastępczego.
Telefony dyżurne
Copyright © 2016 ZABERD S.A. All Rights Reserved.