Produkcja znaków drogowych

Głównym producentem znaków drogowych w  Grupie ZABERD jest nasza wyspecjalizowana firma "Restal sp. z o.o." z siedzibą w Opolu.

  • wykonujemy oznakowanie na podkładach z blachy ocynkowanej oraz aluminiowych o różnych wymiarach;
  • do produkcji znaków stosujemy najwyższej jakości materiały odblaskowe - folie I, II i III generacji;
  • znaki montujemy na słupkach o odpowiednio dobranej – pod względem wytrzymałości – średnicy i grubości ścianki rury;
  • wykonujemy tablice wielkogabarytowe na specjalnie do tego zaprojektowanych konstrukcjach;
  • zajmujemy się konserwacją oznakowania pionowego.

Referencje

Grupa ZABERD przykłada dużą wagę do usług w zakresie oznakowania pionowego.

Nasze oznakowanie wykorzystano na wielu drogach krajowych, wojewódzkich, powiatowych i miejskich.

Przykładowe realizacje:

  • utrzymanie oznakowania miasta Wrocław;
  • droga krajowa nr 8 – odcinki dolnośląskie;
  • autostrada A4 – odcinki dolnośląskie;

Jesteśmy również producentem znaków i tablic drogowskazowych oraz informacyjnych. Wykonujemy drogowe konstrukcje stalowe. Świadczymy pełen wachlarz usług w zakresie montażu oznakowania pionowego oraz zabezpieczenia robót. Wykonujemy projekty organizacji ruchu (tymczasowego i docelowego) oraz współpracujemy z wieloma grupami projektowymi.

Galeria Restal

Telefony dyżurne
Copyright © 2014 ZABERD S.A. All Rights Reserved.