Oznakowanie poziome dróg

Kluczowym obszarem naszych usług jest wykonywanie oznakowania drogowego.

Od chwili powstania jesteśmy głównym wykonawcą oznakowania poziomego na terenie całej Polski. Posiadamy największy park wysokiej jakości maszyn do wykonywania oznakowania wszystkimi dostępnymi technologiami, począwszy od malowania cienkowarstwowego, poprzez oznakowanie grubowarstwowe z mas chemoutwardzalnych, termoplastycznych, po wyklejanie wysokiej jakości folii.

Telefony dyżurne
Copyright © 2016 ZABERD S.A. All Rights Reserved.