Oznakowanie grubowarstwowe termoplastyczne i chemoutwardzalne

Oznakowanie grubowarstwowe termoplastyczne i chemoutwardzalne

ZABERD jest wiodącym wykonawcą poziomego oznakowania termoplastycznego i chemoutwardzalnego.

* Stosujemy najnowocześniejsze technologie, w tym permanentny monitoring realizowanych prac oparty o przekaz GPS oraz stałe       doskonalenie procesu nakładania mas grubowarstwowych, które pozwalają nam na realizację usług na najwyższym poziomie;

* oznakowanie wykonujemy w formie gładkiej, z efektami akustycznymi, strukturalnej i baretki;

* bliska współpraca z dostawcami surowców i kontrakty z liderami w produkcji mas grubowarstwowych są gwarancją najwyższej jakości usług świadczonych przez Grupę ZABERD;

* pod względem logistyki i sprzętu jesteśmy gotowi wykonać każde zlecenie w dowolnym miejscu w kraju.

Wykonujemy oznakowanie na terenie całej Polski. Znakujemy autostrady, drogi krajowe, wojewódzkie, powiatowe i miasta. Technologia chemoutwardzalna w połączeniu z termoplastyczną, cienkowarstwową i taśmami odblaskowymi, powoduje że skutecznie realizujemy każde zadanie z zakresu oznakowania poziomego.

Podstawowe dane techniczne oznakowania termoplastycznego:

  • masy nakładane na gorąco warstwą od 0,9 mm do 5 mm;
  • trwałość oznakowania 3-4 razy dłuższa niż przy malowaniu cienkowarstwowym;
  • masa o wysokiej widzialności w dzień i w nocy;
  • technologia doskonale sprawdzająca się na nawierzchniach typu SMA.

Podstawowe dane techniczne oznakowania chemoutwardzalnego:

  • masy nakładane na zimno warstwą o grubości od 0,9 mm do 5 mm;
  • nakładane maszynowo lub ręcznie (wykonywanie detali);
  • trwałość 4-5 razy większa niż oznakowania cienkowarstwowego i wyższa niż termoplastycznego;
  • dobra widzialności w dzień i w nocy;
  • duża odporność na niskie i wysokie temperatury.

 

Telefony dyżurne
Copyright © 2016 ZABERD S.A. All Rights Reserved.