Oznakowanie cienkowarstwowe

Oznakowanie cienkowarstwowe

ZABERD to lider rynku oznakowania poziomego

  • posiadamy największą w Polsce bazę specjalistycznego sprzętu do wykonywania prac w zakresie oznakowania cienkowarstwowego;
  • realizowane kontrakty monitorujemy i nadzorujemy na bieżąco w zakresie prac i głównych parametrów pracy malowarek . Umożliwia to system monitorowania oparty na najnowocześniejszym sprzęcie GPS. Jest to jeden z elementów systemu zapewniającego właściwie oznakowanie;
  • rocznie wykonujemy ponad 1 500 000 m² oznakowania oraz montujemy na drogach dziesiątki tysięcy „kocich oczek”;
  • nasze prace uzyskują bardzo wysokie oceny Inwestorów.

Pracowaliśmy we wszystkich regionach Polski, realizowaliśmy zlecenia na autostradach, drogach krajowych, wojewódzkich, powiatowych i w miastach. Nasze doświadczenie i posiadany sprzęt pozwalają nam podjąć się wykonania najbardziej skomplikowanych i trudnych zadań.

Podstawowe dane techniczne oznakowania cienkowarstwowego:

  • farby nakładane warstwą o grubości od 0,3 mm do 0,8 mm;
  • nakładane poprzez natrysk hydrodynamiczny;
  • kolor biały lub inne dopuszczone przepisami;
  • zapewnienie odblasku poprzez standardowy natrysk mikrokulek odblaskowych, lub w technologii P2B.
Telefony dyżurne
Copyright © 2016 ZABERD S.A. All Rights Reserved.