Informacje dla akcjonariuszy

Ogłoszenia dla akcjonariuszy

Ogłoszenia z dnia 2020-09-30

Zarząd Spółki ZABERD Spółka Akcyjna

z siedzibą we Wrocławiu 54-215 ul. Bystrzycka 24

(dalej „Spółka”) na podstawie art. 16 ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 r. o

zmianie ustawy Kodeks Spółek Handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. 2019 poz. 1798)

wzywa wszystkich akcjonariuszy Spółki do złożenia posiadanych

dokumentów akcji w celu ich dematerializacji.

Dokumenty akcji należy składać w siedzibie Spółki (ul. Bystrzycka 24 we Wrocławiu)

w od poniedziałku do piątku w godz. 10-14.

Telefony dyżurne
Copyright © 2016 ZABERD S.A. All Rights Reserved.